Rożności

Strategia przez duże S

Według definicji strategia to teoria i sztuka realizowania generalnych celów długofalowych. Potrzebna jest nam, by móc jasno określić, do czego chcemy dążyć, na jakich obszarach należy skupić się najbardziej, jaki poziom chcemy osiągnąć i jakich mierników użyjemy, by sprawdzić, czy osiągnęliśmy sukces. Cały czas zauważamy wiele potrzeb w naszych środowiskach. Wiemy, że coś nie działa lub działa nie tak, jak powinno. Mamy swoje marzenia i wyobrażenia tego, jak […]