Blogi czuwajowych autorów

   

Pół wieku 

Teksty hm. Adama Czetwertyńskiego – od ponad pół wieku obserwującego i kształtującego rzeczywistość harcerską, pełniącego funkcje na wszystkich szczeblach struktury ZHP, harcerskiego dziennikarza, redaktora i publicysty. Obecnie członka Kapituły Krzyża „Za Zasługi dla ZHP”, szefa Zespołu ds, Harcerstwa Polskiego za Granicą GK ZHP, czynnego instruktora Hufca Warszawa-Praga-Południe.

O lepsze harcerstwo… 

Teksty pisane przez redaktora naczelnego CZUWAJ hm. Grzegorz Całka. W przeszłości m.in. komendanta Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz (przez 10 lat), przewodniczącego rady Chorągwi Stołecznej, szefa CSI ZHP, obecnie przewodniczącego KSI przy GK ZHP. Któremu chodzi o jedno – o lepsze harcerstwo!

Z morza widać lepiej

Teksty pisane przez stałego współpracownika CZUWAJ, hm. Rafała Klepacza, założyciela Harcerskiej Szkoły Ratownictwa, byłego wiceprzewodniczącego ZHP. Obecnie kierownika Wydziału Wychowania Wodnego GK ZHP i komendanta CWM ZHP. I wnikliwego obserwatora i komentatora codzienności harcerskiej.