Współpraca

Druhny i Druhowie! Zachęcamy Was: piszcie do CZUWAJ! 🙂

W naszym miesięczniku z chęcią zamieszczamy teksty pisane w ramach prób na stopnie instruktorskie (zwłaszcza phm. i hm.).

Ze względu na charakter i objętość pisma nie publikujemy materiałów repertuarowych, ale znajdzie się na pewno miejsce na:
– inspirujące teksty o wychowaniu, programie i metodzie
– materiały o problemach współczesnego harcerstwa
– dające do myślenia felietony
– ciekawe informacje o tym, jak działają środowiska – drużyny, szczepy, hufce.

Jest tylko jedno kryterium istotne dla autorów: to, co publikujemy, musi być ciekawe dla naszych Czytelników.
Tylko tyle. Nawet nie musi to być napisane piękną polszczyzną – z tym w redakcji sobie poradzimy. 😉

Piszcie:
[email protected]